Jazyk: CZ SK
 
Čtěte rychle a snadno vaše e-knihy z extrareader.cz.
Prosím aktualizujte Internet Explorer 6 nebo použijte jiný internetový prohlížeč.
 
blog
košík
0 položek
 
 
Platební systém wpay
Přes mobil
Vodafone T-mobile O2
Kartou
Maestro Master Card Visa
Online bankovní převod
fiobanka
Bankovním převodem
Transfer
Peněženkou
ww
Infoware

Infoware

periodicita měsíčník archiv
vydání vydání: 07.11.2014
Nakladatelství: Infoware
Počet stran: 92 stran
Jazyk: slovenský
Dostupná pro:
Wooky
 

Aktuální číslo:

24 Kč
 
 

Více o e-časopisu Infoware

Ma­ga­zín Infoware je ur­če­ný IT pro­fe­sio­ná­lom pô­so­bia­cim v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií. Pri­ná­ša ak­tuál­ne spra­vo­daj­stvo, roz­ho­vo­ry, pries­ku­my tr­hu a pred­sta­vu­je naj­nov­šie tec­hno­ló­gie a pro­duk­ty. Ob­sa­ho­vo je ur­če­ný top ma­naž­men­tu na úrov­ni CEO a CIO, IT ma­na­žé­rom, IT a iným pro­fe­sio­nál­nym po­uží­va­te­ľom IT. Infoware má ve­dú­ce po­sta­ve­nie med­zi od­bor­ný­mi IT ma­ga­zín­mi na Slo­ven­sku. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te v mediakite.
 

Váš názor na tento e-časopis


avatar

 
 
 
Help, FAQ Help, FAQ